Tytuł przelewu: imię i nazwisko dziecka_grupa treningowa_miesiąc

Wpłaty prosimy uiścić do 5-go każdego miesiąca
na konto bankowe Fundacji Boomerang Rumia: 
19 1090 1102 0000 0001 4845 7194


Opłata za miesięczny udział dziecka
w treningach Boomerang Rumia wynosi 230 zł

Nowe dziewczynki obowiązuje wpisowe w wysokości 100 zł 

Fundacja Boomerang 
© 2023 Boomerang Rumia. Wszystkie prawa zastrzeżone.